Thép Việt Úc - Cửa Hàng, Đại Lý Cấp 1 Sắt Thép Việt Úc Tại TPHCM