Thép Thái Nguyên - Cửa Hàng, Đại Lý Cấp 1 Sắt Thép Thái Nguyên