Thép Miền Nam - Cửa Hàng, Đại Lý Cấp 1 Sắt Thép Xây Dựng Miền Nam